• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. 0566 624362
F. 0566 621128
info@spangroothandel.nl


Hoe zit het met de rodenticiden?

Rodenticiden op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) zijn volgens de Europese biocideverordening niet toelaatbaar, vanwege de grote risico's op doorvergiftiging van roofvogels, marterachtigen en huisdieren. Ze zijn zeer giftig en moeilijk afbreekbaar.

Maar, de biocidenverorderning biedt ruimte dit soort middelen toch toe te laten vanwege het maatschappelijk belang. Omdat we gezondheidsrisico's voor de bevolking willen voorkomen, zijn de middelen - onder strikte voorwaarden - toch toegestaan. In Nederland is in overleg met de plaagdierbeheersers gekozen voor gebruik als laatste redmiddel binnen een strikt systeem van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM). Voor de bestrijding van ratten buiten is dit nu al zo geregeld.

Bij de volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) wordt dit uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. Daarmee komt er meer nadruk te liggen op preventie. Ook nieuwe nog voor dat gebruik toe te laten stoffen, moeten dan binnen dit systeem toegepast kunnen worden door gecertificeerde plaagdierbeheersers en daartoe gecertificeerde agrariërs. Dit betekent ook dat bij de volgende herregistratie het particuliere gebruik van anticoagulantia zal vervallen. Middelen op basis van alfachloralose blijven wel beschikbaar voor particulier gebruik.

Het integrale IPM-systeem zal ook voor boeren gelden. Als boeren rodenticiden willen gebruiken, moeten ze zijn opgeleid en over een certificaat beschikken. Voor particulieren zijn er dan geen middelen tegen muizen meer beschikbaar op basis van anticoagulantia (maar nog wel op basis van bijvoorbeeld alfachloralose).

(Bron:  Ctgb)