• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. 0566 624362
F. 0566 621128
info@spangroothandel.nl

Hygiëne tijdens het melkproces

Bron: NVZ - Schoon l Hygiënisch I Duurzaam

Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen.

Rauwe melk moet aan de wettelijke eisen wat betreft het kiemgetal voldoen. Een hoog kiemgetal in de rauwe melk is een indicatie dat de hygiëne op het melkveebedrijf of in bepaalde stappen van het melkproces niet in orde is, of dat sprake is van een technisch mankement/tekortkoming van de melkapparatuur.

Een goede hygiëne bij het melkproces is daarnaast van belang om bijvoorbeeld kruisbesmetting van ziek dier naar dier, mens en/of melk te voorkomen.

Deze brochure informeert de melkveehouder hoe hij/zij het kiemgetal in melk kan beheersen of wanneer deze met (te) hoge kiemgetallen te maken heeft, het probleem kan oplossen. De melkveehouder weet beter wat hij/zij kan ondernemen om de hygiëne te verbeteren en kan zo de kwaliteit van de melk verbeteren. Lees hier het hele artikel