• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. 0566 624362
F. 0566 621128
info@spangroothandel.nl

Toelating gewasbeschermingsmiddelen glyfosaat met tallowamine ingetrokken


Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) trekt de toelating in van alle gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine bevatten. Hiermee geeft het Ctgb uitvoering aan een besluit van de Europese Commissie van begin augustus. Voor de Nederlandse markt gaat het om 37 middelen. Glyfosaat wordt in tal van teelten gebruikt als onkruidbestrijder. De toevoeging van tallowamine bevordert het uitvloeien van het betreffende middel. De reden voor het Europese besluit is dat de commissie in toxicologische onderzoeken een gezondheidsrisico constateert bij middelen die de combinatie van  glyfosaat en tallowamine bevatten.

Voordat de definitieve besluitvorming door het college kan plaatsvinden, liggen de voornemens tot intrekking ter inzage (conform de uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de EC). Zie 
Staatscourant  nr. 45948, d.d. 30 augustus 2016.

Bron: ctgb.nl

Om welke middelen gaat het?

Bekijk hier de lijst van de middelen op de Nederlandse markt.Rectificatie intrekking toelatingen Onkruidkiller en Greenfix NW 
Onderstaande middelen bevatten geen tallowamine. Het Ctgb heeft hierin een fout gemaakt en zal de publicaties dan ook aanpassen zodat duidelijk is dat deze middelen niet onder het verbod vallen.

071807          GreenFix Luxan 125ml.
071808          GreenFix Luxan 250ml.
071809          GreenFix Luxan 500ml.
071810          GreenFix Luxan 850ml.
071200          Glyfosaat Onkruidkiller 800ml.