• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. 0566 624362
F. 0566 621128
info@spangroothandel.nlEffectief vliegen bestrijden in de stal


Vliegenoverlast in en rondom stallen kan een groot probleem vormen in de agrarische sector.
De meest voorkomende vliegen zijn:

Musca Domestica: huisvlieg
Fannia Cannicularis: kleine huisvlieg
Stomoxys Calcitrans: stalvlieg
Hydrotaea irritans: z omerwrangvlieg
   
De vlieg eet alleen door het opzuigen van vloeibaar eten, bij vast materiaal/huid schrapen ze het op met hun borstels ("tanden"), door het eerst te bevochtigen. Door het eten te bevochtigen kan er een overdracht van bacteriën en virussen ontstaan en liggen besmettingen zoals salmonella, diarree en mastitis op de loer. Naast het overbrengen van ziektes kunnen vliegen ook voor irratie en stress zorgen bij het vee, wat kan leiden tot productieverlies. Een studie heeft uitgewezen dat het vee 25 minuten tot 4,5 uur minder graast wanneer er onrust is door vliegen. Dit kan resulteren in een lagere melkproductie (tot 1 liter per dag) en gewichtsverlies (tot 22 kg per seizoen).

Vliegen bestrijden bij de bron

Effectief vliegen bestrijden begint in de maanden april en mei met madenbestrijding,
zij vormen 80-85% van de populatie in de stal!

De meeste vliegen in de stal ontstaan in de mestputten; deze bieden het ideale leefklimaat voor vliegenlarven. Het beste is om de plaag bij de bron te bestrijden. Maden kun je bestrijden met een madendood product zoals bijvoorbeeld Neporex. Dit middel is veilig voor mens en dier en heeft een langdurige werking. Het middel kun je strooien, gieten op spuiten op plekken waar vliegen eieren leggen, dus op vochtige en rottende plekken. Het beste is om de plekken elke 4-6 weken te behandelen, afhankelijk van de infectiedruk.

Volwassen vliegen bestrijden

De volwassen vliegen in de dierverblijfplaatsen kunnen bestreden worden met langwerkende insecticides. Deze professionele middelen mogen uitsluitend worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding en agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.

21-Twenty-One is een wateroplosbaar middel uitsluitend voor professioneel gebruik en wordt toegepast door middel van het bestrijken van panelen in koeien-, varkens- en kippenstallen. Het middel kan ook worden gespoten door middel van een rugspuit.
Het nieuwe No Fly is een concentraat met de werkzame stof alfa-cypermethin dat kan worden toegepast in combinatie met een rugspuit of lage drukspuit. Met No Fly kunnen opslagplaatsen zoals stallen, schuren en lege silo's worden behandeld. Tijdens de behandeling mogen er geen mensen, huisdieren of onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig zijn. Naast professionele middelen kan men ook gebruik maken van linten, lampen en vliegenvallen.

Vliegen bestrijden in de wei

Zowel met pour-on artikelen als oorlabels, zoals Auriplak, kunnen vliegen worden bestreden bij jongvee en melkvee. Tectonik is een insecticide pour-on voor uitwendig gebruik bij runderen en wordt aangebracht op de ruglijn, van de nek tot aan de basis van de staart. De oorlabels worden aangebracht bij de oormerken en werken minimaal 4 maanden lang en zijn regenbestendig.


Folder Vliegenbestrijding


Onze nieuwe folder is uit! Naast vertrouwde artikelen vindt u ook een aantal nieuwe artikelen op het gebied van vliegenbestrijding in de stal, op het dier en in en om het huis.U kunt aan ons doorgeven hoeveel  van deze nieuwe folders u wilt ontvangen.
Wij zullen deze dan kosteloos aan uw eerstvolgende bestelling toevoegen.

Bekijk de nieuwe folder

Bestellen